samarbeidsavtale bilde.jpg
 

 

Fra 1. januar 2021 er Modum med i en interkommunal politisk samarbeidsavtale med Ringerike, Hole, Jevnaker og Krødsherad kommuner.
Denne ble for Modums del vedtatt i kommunestyremøte 11. desember 2020.
Avtalen avløser en tidligere samarbeidsavtale med Sigdal og Krødsherad kommuner.

Formålet med samarbeidet i Ringeriksregionen er å initiere, utvikle og støtte politikk og tiltak som fremmer bærekraftig vekst og utvikling, og som styrker regionens posisjon.
Sentrale oppgaver er:
- Areal- og transportplanlegging
- By- og tettstedsutvikling
- Næringsutvikling
- Avgi høringer og innspill i saker av betydning for regionen
- Gi støtte til felles utviklingstiltak i tråd med formålet

Styringsorganer
Samarbeidet er organisert ved et representantskap som består av ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen i hver av de fem kommunene.
Ordførerne i de fem kommunene utgjør ordførerutvalg, og rådmennene et rådmannsutvalg.
Ledelsen av Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen ivaretas av ordførerne i rådet og rulleres årlig.