Fokus: Helsefremmende arbeidstider

turnus3.JPGRundt 40 ledere, plasstillitsvalgte og andre har nå gjennomført et firedagers turnuskurs med hovedvekt på helsefremmende arbeidstidsordninger. De to første dagene hadde man et fokus på lovverket, og på de to siste har deltakerne fått øve på praktiske oppgaver om det samme.

Kursleder har vært Svein Arne Thrana, som har skrevet bok om temaet, og som regnes som en av landets dyktigste på  feltet.