Ungdommens kommunestyre hadde sitt første møte denne uken. 

De fikk blant annet møte ordfører Sunni Grøndahl Aamodt, som sammen med rådgiver Audun Mjøs fortalte om kommunens administrative og politiske oppbygging.

Alle skolene la fram svar sine svar på fylkesmannens spørsmål i forbindelse med Barnekonvensjonens 30 års jubileum.

På bildet: Anders Rønning, Kristina Fjellstad Lind, Erland D. Skretteberg, Martin Grønland Andresen, Maren Stærkebye Båserud, William Båsum, Åshild Brokhaug Røvang, Ishak Kårtvedt Koc, Amilie G. Aas, Leander l. Aga, Nadin Talkowska, Mina Sandum, Selma Rishovd Aasmundrud, Jonathan Hæhre Marberg, samt de voksne ordfører Sunni Grøndahl Aamodt og rådgiver Audun Mjøs.