De fleste som har fått påvist floghavre gjør hvert eneste år en innsats med å luke og/eller sprøyte. Likevel er Modum blant de kommunene i landet med flest registrerte funn av ugresset. Derfor er det gode grunner til å fortsett kampen hvert år.

Modum kommune har et årlig samarbeid med Modum Bondelag. Bondelaget dukker hvert år opp i kornåkrene. Noen områder blir plukket og kontrollert. Bondelagsmedlemmene er svært viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet, og de fortjener å bli tatt godt i mot. Om eier/bruker ikke er klar over at han har floghavre, er dette en flott mulighet til å ta tak i problemet umiddelbart. 

For de som vet at de har floghavre, er det viktig å gjøre noe med dette. Det er lovpålagt å bekjempe floghavren, Det er flere måter å håndtere problemet på:

  • Luking er et alternativ om mengden ikke er for stor
  • Sprøyting er aktuelt om mengden er stor. Sprøyting utelukker ikke luking, det gjør bare jobben overkommelig. Det finnes planter som kommer likevel, og man må forsikre seg mot "heljedager". 
  • Omlegging til gress er et annet alternativ. 

Om man legger over til gress, eller sprøyter, er det viktig at man fortsetter å luke, særlig i kantene. Da er det mulighet for å holde ugresset i sjakk. 

Man har et særlig ansvar for å holde arealer nær nabo og vassdrag fri for floghavre.  

Vi minner også om § 8 i forskrift om floghavre:

Det er forbudt å omsette lo, julenek, halm, frøhalm, korn- og frøavrens, husdyrgjødsel, kompost, jord og planter med jord fra eiendom hvor det er floghavre, med unntak av produkter som er behandlet slik at spireevnen til eventuell floghavre er ødelagt, eller til en virksomhet som i sin videre behandling av produktet, ødelegger spireevnen hos floghavre.