I Fjordbyen Legesenter har Birgit Muggerud, Jeanette Larsson, Pål Steiran og Marianne S. Sandberg sine fastlegehjemler. 

Pensjon:
Rune Varild går av med pensjon og Jeanette Larsson tar over pasientlisten.