Cirka 10% av Modums totale areal er vann og elver. Store deler av kommunen ligger i et geologisk gunstig område, slik at det er lite forsuring og dermed gode livsbetingelser for fisk. Med sine mange vann og elver kan Modum by på gode muligheter for sportsfiske. Retten til fisket tilhører grunneier, men i de fleste elver og vann åpnes det for sportsfiske for allmennheten gjennom salg av fiskekort. 

Her finner du mer informasjon om fiske i Modum og omegn:

Brosjyre om sportsfiske i Modum

Fiskekart

Informasjon om fiskekort m.m

Sportsfiske i Midtre Buskerud

Fiskeplasser