kart bredbånd.JPGModum kommune har fåt ttilsagn om 2,1 millioner kroner til bredbåndsutbygging til 200 husstander på Simostranda og i Jahr-området på Vestre Spone.
Midlene kommer i områder hvor slik ikke er kommersielt lønnsomt - fra statlige NKOM etter innstilling fra Buskerud fylkeskommune.

- I dag har rundt 80 prosent av husstandene i Modum god nettilgang. Med disse 200 nye vil vi øke til rundt 85 prosent. Og vi jobber videre. Vårt mål er at 95 prosent av husstandene skal være dekket i løpet av 2023, sier IT-sjef Håvard Orsten.

Rådmann Aud Norunn Strand er strålende fornøyd med tildelingen.
- Det har vært stor etterspørsel og mange svar i høringsrunden. Derfor er det svært gledelig at vi har fått bevilget midler i år, sier hun.
Nå skal en ut på en anbudsrunde før det blir bestemt hvem som får ansvaret for utbyggingen. En må nok regne med at det tar minst ett år før bryteren kan slås på, sier Håvard Orsten.

nett.jpg