oskar.jpg- Fortjent, smilte Solberg, som skrøt uhemmet av sine medarbeidere på Rask psykisk helsehjelp.
- Staben er trygge på hverandre, dedikerte, engasjerte, motiverte og har en god dose humor. Vi har det rett og slett bra på jobb, sa Solberg Vik, som var så fornøyd med å få nettopp Arbeidsmiljøprisen at han spøkefullt kalte utnevnelsen arbeidslivets Oskar.

Det var rådmann Aud Norunn Strand som delte ut prisen; diplom og 10 000 kroner. Hun poengterte at det er viktig med et godt arbeidsmiljø; for ledere og ansatte, og dernest også brukere.
- Fra første stund har vi fått gode tilbakemeldinger fra innbyggerne om at de har blitt tatt godt imot og fått god hjelp. Det må være motiverende for dere som jobber her når dere gjør en forskjell, sa hun.
Rådmann Strand la vekt på at et godt arbeidsmiljø ikke kommer av seg selv, men at det ligger en innsats fra de ansatte bak.
- Dere har vist en evne og vilje til å ha det godt sammen selv om arbeidet til tider kan være både tungt og krevende, sa hun.

I forslaget, signert tidligere leder Egil Halleland, blir det poengtert at små enheter kan være sårbare i forhold til både faglig uenighet og personlige konflikter.  Arbeidsmiljøet i RPH er preget av det motsatte: En legger vekt på samhandling, trivsel i arbeidshverdagen, kollegastøtte og faglig fellesskap innen kognitiv terapi. 

Rask psykisk helsehjelp ble etablert i 2013 som et forsøksprosjekt. Modum var da en av tolv kommuner i landet som fikk støtte for å starte opp. Nå er tilbudet gjort permanent, grunnet stor etterspørsel og gode resultater.
Det er dokumentert at Rask psykisk helsehjelp har dobbelt så stor effekt som tradisjonell oppfølging i kommunene som ikke har tilsvarende tilbud til sine innbyggere.

Bildet: Marit Hvidsten, Jone Solberg Vik, Tine Hilsen Eggen, Anny Bakken Rønning og Therese Fagernes Bottegård på Rask psykisk helsehjelp fikk i dag utdelt Modum kommunes arbeidsmiljøpris; hvilket de var svært så fornøyde med, stolte over - og ikke minst enige i.