Fem ny ledere presentert

Fem nye ledere ble presentert på ledermøtet på Kildehuset på Modum Bad fredag 28.september. Noen av dem har allerede startet i jobben. Andre starter i disse dager.
Vi ønsker alle velkommen til Modum kommune. Vi ser frem til å ha dere med på (vinner)laget.
Fra venstre på bildet: Emil Evjen (konstituert leder Rolighetsmoen barnehage), Ida Wigdel (kommunegartner), Kjersti Bruu (rektor Buskerud skole), Melinda Elisenberg Løver (rektor Enger skole) og Eskil Dahl Rotherud (undervisningssjef)fem nye .JPG