Faktura-trøbbel i Geithus-området

400 husstander har ikke fått regning kommunale avgifter
Slik løser vi det:

giroblankett.jpgEtter henvendelser fra våre innbyggere, viser det seg at opptil 400 husstander i Geithus-området ikke har fått regning på kommunale avgifter nå i august måned, med forfall 20 september.
Feilen skyldes forhold som kommunen selv ikke rår over, og vi har heller ikke mulighet til å finne ut hvem som har fått sin faktura i postkassen og hvem som ikke har det.

Vi løser dette på følgende måte:

De i dette området som ikke har betalt innen fristen, vil få tilsendt en kopi av opprinnelig faktura, med utsatt forfall.

De som ønsker å betale nå, kan ringe Servicetorget på 32789300 for å få tilsendt kopi av opprinnelig faktura. Flott om du da oppgir også gårds- og bruksnummer.
Vi retter en stor takk til dere som på en samvittighetsfull måte
har gitt oss beskjed, og beklager på det sterkeste ulemper feilen måtte føre til.