Kommunale avgifter blir i disse dager sendt ut til våre husstander. Maria Bakken Kelly og Marit Sem Knutson har årelang erfaring, og vet erfaringsmessig hvilke spørsmål som kommer. 
Vi har samlet noen av disse. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, kan du sende en e-post fakturering@modum.kommune.no; evt ringe Økonomiavdelingen via kommunens sentralbord, telefon 32789300. 

Er det mulig å utsette betaling av fakturaen?

Betalingen av fakturaen kan utsettes, men purre- og inkassorutiner må gå som vanlig fordi det er legalpant i bolig på kommunale avgifter.
Når de kommunale avgiftene har gått over til inkasso, kan det avtales nedbetalingsplan med kommunen. Det vil påløpe 70 kroner i purregebyr, og renter i tillegg.

NB! Bor du i borettslag er det viktig å sjekke rutinene der. Noen borettslag betaler når vi sender inkassovarsel/purring.
Inkassovarselet som sendes ut på kommunale eiendomsgebyr går til den som står som eier av eiendommen i følge matrikkelen.

Er det fakturert for høyere forbruk sammenlignet med tidligere år?

Sjekk om det kan være noen lekkasjer, evt ta kontakt med kommunen for å få sjekket vannmåleren. Oppdager du en lekkasje er det viktig å få reparert denne. Ta da kontakt med rørlegger/rørleggerfirma. Etter utbedring av lekkasje kan det sendes inn en søknad til kommunen om å få redusert forbruket på kommunale avgifter. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål rundt søknaden.

Har du kjøpt boligen i løpet av året?

Sjekk om det ble gjort et oppgjør av kommunale eiendomsavgifter av megler i forbindelse med eiendomsoverdragelsen. Hvis det ikke er gjort må dere selv ta dette mellom ny og gammel eier. De kommunale avgiftene følger eiendommen og ikke personen som står som eier.

Vil du gjøre endringer i forskudd på vann og avløp/kloakk?

Ved endring i antall personer i husholdningen kan dere kontakte oss for å endre forskuddet på vann og kloakkavgift. Vi beregner i snitt et forbruk på ca 50 kubikkmeter pr person pr år, uansett alder.

Kan jeg endre antall terminer?

Fra og med juli 2020 kan kommunen tilby å dele opp de kommunale avgiftene i flere terminer. Valgmulighetene er 2 ganger pr år (som nå, standardvalg), 4 ganger pr år eller 12 ganger pr år. Ønsker du å endre dette er det fint om du sender dette på epost til fakturering@modum.kommune.no evt. ringer 32789300.

Hvor mye har jeg betalt tidligere år?

Dette kan du finne ut ved å logge deg inn på Min side på kommunenes hjemmeside. Der finner du fakturaer fra flere år tilbake.
Trykk her for å komme direkte til innlogging