Formannskapet har kommet med tilleggsforslag til Rådmanenns forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.

Her kan du se et felles endringsforslag fra alle partier.

Her kan de se Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023