Veiledninger

ESA 8 Brukerveiledninger

Denne siden er under bearbeiding. Nye rutiner skal legges under kvalitetslosen. Mer info om dette vil komme når den er på plass.

Henvendelser til dokumentsenteret gjøres til:
dokumentsenter@modum.kommune.no

eller telefon 32 77 83 91

Arkivere e-post

Avskriv med kode

Hva er journalpost

Hva er sak

Lage ny sak

Opprette personalsak

Registrere dokument fra lokal PC

Registrere ny journalpost

Skrive politisk sak

Svar på journalpost

Svar ut