Målet er at du skal bli så selvhjulpen som mulig og kunne leve et aktivt liv i eget hjem og å kunne delta i samfunnet. Treningen og tilbudet tilpasses i samarbeid med deg som pasient, og i tverrfaglig samarbeid med andre fagpersoner på Frydenberg og med hjemmetjenesten.

Ved behov foretar kartleggingsbesøk i hjemmet før utskrivelse fra Frydenberg.

Ergoterapeuten legger til rette for og gir opplæring i bruk av aktuelle hjelpemidler. Det kan også søkes om de hjelpemidlene du i første omgang trenger for å kunne komme hjem.

Det må sendes søknad til saksbehandlerenheten for å få tilbud ved Frydenberg.