Du kan få hjelp av ergoterapeut Kirsti Nøklegård hvis du har vansker med å mestre hverdagen grunnet alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Ergoterapeut kan bistå med:

  • Formidling og tilpasning av tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon.
  • Boligtilpasning:  Råd og veiledning når endret helse gjør det nødvendig å tilpasse boligen.
  • Søknad om spesialtilpasning av bil.

Du kan selv ta kontakt, og du trenger ingen henvisning fra lege.