Ergoterapi

Ergoterapeuter bidrar til at alle mennesker, uansett helsetilstand, kapasitet eller funksjon, får delta i i samfunnetMålet er at du skal bli så selvhjulpen som mulig og kunne leve et aktivt liv og å kunne delta i samfunnet. Kunnskap om hvordan motivasjon og funksjon i samspill med miljøet hemmer og fremmer aktivitet, er grunnlaget for ergoterapeuters arbeid. Ergoterapeutens oppgave er å fremme helse, aktivitet og deltagelse hos befolkningen generelt. Ergoterapeuten bidrar i det tverrfaglige rehabiliteringsarbeidet med formidling av tekniske hjelpemidler og tilrettelegging av utstyr og omgivelser, slik som bil, bolig og arbeidsplass.

I Modum Kommune finner du ergoterapeuter med forskjellige arbeidsoppgaver: Ergoterapeut som jobber med hjelpemidler, ergoterapeut som jobber med å legge tilrette for at man klarer seg lenger hjemme (hverdagsrehabilitering ved mestringsenheten) og en ergoterapeut som jobber med opptrening av pasienter ved Frydenberg rehabiliteringsenhet.

Ergoterapeut for hjemmeboende i Modum kommune

Kirsti Nøklegård jobber som ergoterapeut. Hun jobber hovedsaklig med formidling av hjelpemidler gjennom NAV Hjelpemiddelsentral og tilrettelegging av bolig. Hun kan nås på tlf: 90 86 47 20.

Kirsti Nøklegård har for tiden kontor på Frydenberg.

Ergoterapeut i mestringsteamet

De aller fleste ønsker å bo hjemme og være mest mulig selvhjulpne. Mestringsteamet er et tverrfaglig team som ønsker å bidra til at  du klarer å gjøre de hverdagslige aktivitetene som er viktige for deg. Målet er at du skal bli så selvhjulpen som mulig og kunne leve et aktivt liv i eget hjem og å kunne delta i samfunnet. Ergoterapeuten er en del av mestringsteamet. Treningen og tilbudet tilpasses i samarbeid med deg som pasient. De tiltak som blir satt i verk er ut ifra dine behov og hva som er viktig for deg i det daglige livet. Ergoterapeuten bidrar også med hjelpemiddelsøknader og boligtilpasning.

For å få hjelp av mestringsteamet  må det sendes en søknad til saksbehandlerenheten.

Ergoterapeut ved Frydenberg, Rehabilitering Forebyggende tjenester

Ergoterapeut Hilde Molenaar jobber med voksne og eldre på Frydenberg. Ergoterapeuten kan nås på telefon 32 78 66 00/07.

For å søke om et rehabiliteringsopphold på Frydenberg må det sendes en søknad til saksbehandlerenheten.

Hvordan søke om et hjelpemiddel?

Det finnes to ulike måter å få låne hjelpemidler.

1) Dersom du har et midlertidig behov for et hjelpemiddel, for eksempel etter en skade eller operasjon, kan du ta direkte kontakt med hjelpemiddelteknikerne eller hjemmetjenesten i Nord eller Sør.
Da kan du låne hjelpemiddel fra vårt kommunale lager. Disse hjelpemidlene kan lånes i 3 måneder, evt. lengre. Hjelpemiddelet skal rengjøres før tilbakelevering.
De vanligste hjelpemidlene er tilgjengelige; rullator, rullestol, toalettforhøyer, dusjstol, dostol etc. Vi har også mulighet for å låne ut sykesenger i kortere perioder.
Ved akutt behov utenom kontortid er det mulig å kontakte Hjemmetjenesten der du bor

2) Dersom du har et varig behov for et hjelpemiddel, må det sendes en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral (Drammen). Hvis søknaden blir godkjent, får du hjelpemiddelet på varig lån, det vil si at du kan ha det hele livet ut dersom du trenger det.
For å få hjelp til å sende søknad om hjelpemidler, ta kontakt med en av kommunens ergoterapeuter Kirsti Nøklegård gjennom henvisningsskjema (DOC) (PDF) (ODT) til ergo-og fysioterapiavdelingen eller på tlf 32 77 89 38 / 90 86 47 20. Hvis du har hjemmetjenester, kan du også få hjelp av hjemmetjenesten i Nord eller Sør til å søke hjelpemidler. 
Dersom NAV innvilger hjelpemiddelet, leveres det fra NAV Hjelpemiddelsentral til det kommunale hjelpemiddellageret. Når hjelpemiddelet kommer til kommunenes lager, kan det hentes der. Vi er behjelpelige med utkjøring, hvis det ikke er mulig å hente selv.
Hele søknadsprosessen kan ta noen uker eller måneder. Hvis det kommunale lageret har tilsvarende hjelpemiddel på lager, er det mulig å låne derfra mens man venter på hjelpemidler søkt fra NAV dersom det haster.

 

Alle hjelpemidler skal tas godt vare på og leveres tilbake i god stand. Du har ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet, anskaffe evt. batterier og utføre enkle reparasjoner.

Vedlikehold av utlånte sykler: Utlån og vedlikehold av sykler.pdf

Til deg som har elektrisk rullestol fra hjelpemiddelsentralen.pdf

Andre foreslåtte sider

For informasjon om hjelpemidler, klikk her

For informasjon om kommunens syn- og hørselskontakt, klikk her.

For informasjon om fysioterapi, klikk her.