Enstemmighet om togønske

jernbane.jpegKommunestyret i Modum vedtok i dag en høringsuttalse som tilsier sterke ønsker og argumenter for togtrafikk på Randsfjordbanen. En ber derfor Buskerud fylkeskommune  arbeide overfor Jernbanedirektoratet  for at persontrafikk på Randsfjordbanen  blir en ryggrad i det framtidige kollektivtilbudet mellom Hokksund og Hønefoss  
I høringsuttalsen ber man om at dette gjennomføres ved at en av to halvtimes avganger på pendelen Dal - Drammen forlenges til Hokksund og Vikersund.
Og ikke minst- i neste tidsepoke når Ringeriksbanen er etablert; andre del av strategien blir gjennomført ved at én av halvtimesfrekvensene Oslo - Hønefoss pendelforlenges til Randsfjordbanen.

Les hele høringsuttalelsen her