Endring i forhold til lønnslipper

Vi sender i dag ut lønnslipper pr. epost, der selve lønnsslippen ligger som et vedlegg i eposten. Ihht personvernreglene må vi gjøre endringer, da det kan være opplysninger i lønnslippene som er personsensitive . Eksempel på dette er påleggstrekk og fagforeningskontingent/-tilknytning. Som en konsekvens av dette, kommer vi nå til å passordbeskytte lønnsslippene. Det betyr at når lønnslippen kommer pr. epost, så vil den enkelte nå bli bedt om å legge inn et passord. Passordet vi legger inn er fødsels- og personnummeret, dvs. 11 siffer. Innstillingen gjøres av lønnsavdelingen.
Endringen skjer fra og med september-lønningen.