Dersom du ønsker å ta i bruk et byggverk til noe annet enn det opprinnelig er godkjent for, må det søkes om bruksendring