Inntil nå har rundt 30 moinger lånt elsykler av Modum kommune - via samarberbeidspartner Nygård Sport i Åmot.

- De kommer tilbake med det vi kaller elsykkel-glis, og forteller at de i låneperioden har syklet langt mer enn det de ellers ville ha gjort. De skryter av kommunens gode tiltak, sier Magnus Bergan.

Det er 10 sykler som lånes ut to uker av gangen. Inntil nå har alle vært ute på veiene hele tiden.

- Det er bare å skrive seg på listene våre, så tar vi kontakt når vi har sykkel ledig. Kom enten innom, ring, bruk vår Facebook-side eller hva du ønsker, sier Bergan hos Nygård Sport.

Tiltaket er kommet til som følge av at Modum er en sykkelbygd- og en folkehelsekommune.