Stortinget vedtok den 15.12.22 at de som mottar sosialhjelp til dekking av livsoppholdsutgifter i desember skal få kr. 1000,- ekstra utbetalt til jul, og evt. kr. 1000,- til ektefelle og kr. 1000,- pr. barn i husstanden.

Dersom du, som følge av liten eller ingen annen inntekt, mottar sosialhjelp til dekking av ordinære livsoppholdsutgifter i desember, vil du få ekstra utbetaling til jul.
Vi (NAV)  jobber med å identifisere alle som allerede har fått innvilget sosialhjelp i vedtak, og gjør om disse, slik at de er i tråd med føringene fra Stortinget.
Du som har søkt om sosialhjelp til dekking av livsoppholdsutgifter i desember, og / eller allerede har fått vedtak om dette, trenger derfor ikke å søke på nytt om dette juletillegget.