Eiendomsskattelister til offentlig ettersyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 106/18 om utskrivning av eiendomsskatt for 2019, og med hjemmel i eiendomsskattelovens  § 3 bokstav c. , legges eiendomsskattelisten ut for offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1.4.2019.
Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og utregnede eiendomsskattebeløp.

Skattelisten er lagt ut på servicetorget i Rådhuset, og vil være tilgjengelig i kontortiden.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst, kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt. Det er en forutsetning at det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen sendes skriftlig til Modum kommune, Eiendomsskattekontoret , Postboks 38, 3371 Vikersund innen seks uker fra undertegnet dato.

Modum kommune ,Eiendomsskattekontoret, 27.3.2019