Salg av eiendommer

Salg av eiendommer

Modum kommune har flere større eiendommer under utvikling for salg. Her finner du informasjon om de ulike eiendommene:

Melumenga boligfelt Andre etappe legges ut for salg januar 2016 med 21 eneboligtomter. 14 av 20 eneboligtomter er solgt på på trinn 1 som ble lagt ut januar 2015. Det er også tomter for tomannsboliger, rekkehus, terrasseblokker i området. Se ekstern side http://www.melumenga.no/ for mer informasjon.

 Nedmarken industriområde ligger like ved Riksvei 35 syd for Vikersund er ferdig undersprengt november 2015. Arbeid med infrastruktur er i gang og totalt 40 mål byggeklare næringsareal er klart for salg i ulike størrelser. Bildet nedenfor er tatt med drone september 2014. Siste salve ble sprengt i november 2015. Plan over området finner du på www.nedmarken.no.

Nedmarken-Air-04_kurvejustert_small.jpg

Spørsmål om eiendomsutvikling og salg av Modum kommunes eiendommer kan rettes til rådgiver Audun Mjøs på tlf 48192751 eller epost audun.mjos@modum.kommune.no.

Mælumenga boligfelt

Opparbeidelse av øvre del av Mælumenga boligfelt er godt i gang. Eiendomsmegler1 avdeling Hokksund og Modum skal stå for tomtesalget. Salgsprospekt legges ut i midten av desember, salgsstart blir i midten av januar 2015. Følg med på www.melumenga.no!

I første etappe er det 20 eneboligtomter for salg, tomtestørrelse ca 800-900 m2. Det er krav om underetasje på alle tomtene. Det blir også tomter for konsentrert bebyggelse. Etappen skal være ferdigstilt til 1. juli 2015.

Over fire år skal det tilrettelegges ytterligere 50 eneboligtomter videre oppover. Landskapsarkitekter fra Norconsult har jobbet mye med helheten i området og det er lagt vekt på høy kvalitet og gode utearealer.

«Det har vært noen uklarheter når det gjelder Mælumenga boligfelt som må avklares en gang for alle. Feltet ble prosjektert i 2014, alle tegninger er i NN 1954, anlegget er bygd i NN 1954 og alle FDV data er i NN 1954. Når byggesaken på tomtene behandles er det helt påkrevet å avklare hvilket høydegrunnlag som er benyttet. Er høydene tatt fra kartverket vårt etter 01.01.2015 er de i NN 2000. Da må høydene i tomtedelingsplanen økes med 15 cm for å stemme med høydene som er oppgitt i byggesaken.

Her kan du se tomtedelingsplan (oppdatert 05.07.2016) og plan for etappeinndeling, med forbehold om justeringer. Og her er reguleringsbestemmelser, vedtatt 08.10.2014.

Mælumenga 281014.jpg

Bildet er tatt 28.10.14, litt ovenfor etappe 1, omtrent på tomt 2-04 i tomtedelingsplanen.

Dokumenter vedrørende nabovarsel for Mælumenga, sendt ut mai 2014, finner du her.

Interessert? Kontakt Eiendomsmegler1 Hokksund ved Wiggo Smedberg, tlf 32 77 97 00.

Eiendomsmegler 1 logo.png

Mælumenga ligger vestvendt og solfylt opp mot Øståsen i Åmot med flott turterreng sommer som vinter. Det er ny barnehage nederst i feltet. Like nedenfor går det buss direkte til Drammen og Hønefoss. Åmot har gode handels- og sentrumsfunksjoner og både barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

 

Tomter for rekkehus og terrasseblokker i nedre del av Mælumenga er tilgjengelig for salg nå: Prospekt rekkehus Mælumenga.

Nedmarken industriområde

NEDMARKEN INDUSTRIOMRÅDE

Modum kommune opparbeider Nedmarken industriområde nær riksvei 35 mellom Vikersund og Geithus. Til sammen 45 mål planeres til byggeklare tomter på en stor flate. Området planlegges ferdigstilt høsten 2015.

Området legges i første omgang ut for salg uten infrastruktur. Dersom dette ikke lykke, vil kommunen starte salg av tomter med infrastruktur høsten 2014.

 

 

thumbnail_prospekt_nedmarken.jpg

Salgsoppgave

Reguleringsplankart     Reguleringsbestemmelser

 

​Nedmarken industriområdet har egen hjemmeside. Her finner du flere bilder, planer, kart med mer.