Søknadsfrist Drømmestipendet
Drømmestipendet består av 100 stipender à 15 000 kroner - til sammen 1,5 million kroner. Stipendordningen er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker de å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Håpet er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene: Dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, sirkus, teater og annet.

Modum kulturskole tar imot søknadene lokalt.
Søknadsfrist: 7. februar 2020.
Søknad sendes til Nils.Wichmann@modum.kommune.no eller Modum kulturskole, Postboks 38, 3371 Vikersund.

I 2020 må en være født tidligst i 2000 og senest i 2007 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet.

For mer informasjon om innhold søknad og generelt: https://www.drommestipendet.no/
Ta kontakt med kulturskolens administrasjon hvis du ønsker mer informasjon.