Følgende 35 representanter utgjør kommunestyret i Modum 2019-2023 etter valget:

 

DSC_0017.JPG

Arbeiderpartiet 
Ståle Versland
Tone Ellefsrud
Ingrid Helene Hartz
Vidar Esperum
Tone Angeltveit
Terje Enger Gulbrandsen
Thomas Løkka Andersen
Gro Nanna Hovde,
Åse Kristin Finsrud
Tormod Kalager
Victoria Marie Trulsrud
Jeton Seferi
Gunhild Versland
Kåre Norli

Fremskrittspartiet
Bjørn Erik Sørli
Morten Wold
Christoffer J Kolberg
Helene Grønberg
Robert Foss

Høyre
Jon Hovland
Anita Skretteberg
John Arne Wendelborg
Per Rune Grønhovd

Kristelig Folkeparti
Ole Johan Sandvand

Miljøpartiet De Grønne
Brit Eva Helgedal

Senterpartiet
Sunni Grøndahl Aamodt
Tone Kronen
Terje Ingvoldstad
Sigurd Backe
Kristi Skinnes
Liss-Heidi Djupvik Jahr
Vivian Saastad
Roar Østli

Sosialistisk Venstreparti
Jan Erland Asbjørnhus

Venstre
Ole Martin Kristiansen

Her kan du se kandidatkåringen som viser personlige stemmer