Digitaliseringssjef i Midt-Buskerud

westrum.jpg

Anette Westrum (32) startet 1. mars som digitaliseringssjef i Midt-Buskerud

Westrum vil blant annet ha ansvaret for følgende oppgaver:

  • Gjennomføre regionale digitaliseringsprosjekter
  • Bistå kommunene med kompetanse og metodikk knyttet til gevinstplanlegging og gevinstrealisering
  • Planlegge og koordinere felles kompetansetiltak
  • Utarbeide søknader om ekstern prosjektstøtte til aktuelle regionale og eventuelt lokale prosjekter
  • Vurdere samordningsstrategier med lokalt næringsliv

Westrum er ansatt i et 2-årig prosjekt. Hun har arbeidssted i Sigdal kommune, men vil også være tilstede i Modum og Krødsherad.