iPad og PC

Modumskolen har som mål å benytte iPad på 1. til 4. trinn, og PC på 5. til 10. trinn. 

Skoleåret 2019-2020 er det 1:1 dekning med iPad for 1. og 2. trinn på alle barneskolene, og 1:1 dekning med PC på begge ungdomsskolene. 

Det er i ferd med å bli god dekning med digitale enheter i Modumskolen, men det er likevel ikke 1:1 dekning for alle elevene. Det er flere PC-er tilgjengelig enn iPad-er, derfor benyttes PC-er ved behov og på de lavere trinnene.

Låneavtale for iPad i Modumskolen (mal)

Skooler

...