Elevenes digitale enheter

Modumskolen har som mål å benytte iPad på 1. til 4. trinn, og PC på 5. til 10. trinn. 

Skoleåret 2019-2020 er det 1:1 dekning med iPad for 1. og 2. trinn på alle barneskolene, og 1:1 dekning med PC på begge ungdomsskolene. 

Det er i ferd med å bli god dekning med digitale enheter i Modumskolen, men det er likevel ikke 1:1 dekning for alle elevene. Det er flere PC-er tilgjengelig enn iPad-er, derfor benyttes PC-er ved behov og på de lavere trinnene.

Låneavtale for iPad i Modumskolen

Låneavtale for PC i Modumskolen

Office 365

Alle elever og ansatte i Modumskolen har tilgang til Office 365 og apper som Word, PowerPoint, Excel, Teams og OneNote. Appene kan åpnes rett i en nettleser, eller lastes ned på en smarttelefon, nettbrett, Mac eller PC.

Logg inn her

Skooler

...

 

Showbie

Showbie brukes som digital plattform på trinn hvor iPad benyttes som digital enhet.

Les mer om Showbie her

Multi Smart Øving

Multi Smart Øving fra Gyldendal benyttes av alle barneskolene i kommunen.

Les mer om Multi Smart Øving her

Salaby

Salaby benyttes av alle barneskolene i kommunen.

Les mer om Salaby her