iPad og PC

Modumskolen har som mål å benytte iPad på 1. til 4. trinn, og PC på 5. til 10. trinn. 

Skoleåret 2019-2020 er det 1:1 dekning med iPad for 1. og 2. trinn på alle barneskolene, og 1:1 dekning med PC på begge ungdomsskolene. 

Det er i ferd med å bli god dekning med digitale enheter i Modumskolen, men det er likevel ikke 1:1 dekning for alle elevene. Det er flere PC-er tilgjengelig enn iPad-er, derfor benyttes PC-er ved behov og på de lavere trinnene.

Låneavtale for iPad i Modumskolen

Låneavtale for PC i Modumskolen

Office 365

Alle elever og ansatte i Modumskolen har tilgang til Office 365 og apper som Word, PowerPoint, Excel, Teams og OneNote. Appene kan åpnes rett i en nettleser, eller lastes ned på en smarttelefon, nettbrett, Mac eller PC.

https://portal.office.com

Skooler

...

Salaby

...