Til ansatte: Digital sykemelding

Modum kommune er med i et pilotprosjekt og starter opp med digital sykemelding fra 1. oktober 2017.

Vi oppfordrer flest mulig til å levere sykemelding digitalt, men det er fremdeles mulig å levere sykemeldingen på papir til nærmeste leder.
Uansett må du kontakt med nærmeste leder for å informere om sykemeldingen.

Trenger du bistand i forbindelse med digital sykemelding ta kontakt med lønningskontoret på lonn@modum.kommune.no eller på
Tlf. 911 43 132 – mellom kl. 10-14 mandag til fredag

Hvordan skal du som ansatt forholde deg til digital sykemelding:

Om søknad om sykepenger: