Til ledere : Digital sykemelding

Modum kommuner er med i et pilotprosjekt og starter opp med digital sykemelding fra 1. oktober 2017. Vi ber om at ledere oppfordrer de ansatte til å levere sykemelding digitalt. Det vil gå ut informasjon til den enkelte ansatte om hvordan man skal forholde seg til digital sykemelding. Selv om vi ønsker de fleste sykemeldinger digitalt, vil det også være mulig å levere på papir som tidligere. Ved sykemelding på papir gjelder samme rutiner som tidligere.

 

Hva er nytt:

 

Tjenesten trinn for trinn

1. Den ansatte sender inn sykmeldingen fra nav.no.

2. Den ansatte får SMS eller e-post når søknaden om sykepenger kan sendes inn.

3. Den ansatte logger seg inn på nav.no og fyller ut søknaden om sykepenger.

4. Hvis søknaden er innenfor arbeidsgiverperioden, går den bare til arbeidsgiveren.

5. Hvis søknaden er utover arbeidsgiverperioden, går den til NAV, med kopi til arbeidsgiveren.

6. Arbeidsgiver sender inntektsopplysningsskjema på papir som tidligere

 

Hva skal du som leder gjøre:

 

 

 

I det en av de ansatte i virksomheten er sykemeldt og sykemelding er levert digitalt får du følgende mail fra NAV:

 

Hei.

Du har fått tilgang til sykmeldingen til en av dine ansatte fordi du er meldt inn som nærmeste leder med personalansvar.

Følg denne lenken for å se sykmeldingen: https://tjenester.nav.no/sykefravaerarbeidsgiver/41173

Du kan også gå til www.nav.no/dinesykmeldte.

Du må logge inn med BankID eller tilsvarende for at vi skal være sikre på at sykmeldingen kommer fram til rett person.

Vennlig hilsen

NAV

Som leder kan du da følge linkene og gå inn på sykemeldingen på NAV. Les gjerne det som er av forklaringer inne på den siden du kommer inn på.

En digital sykemelding skal ikke leveres til lønningskontoret på papir.

 

Bruk sykmeldingens felt om tilrettelegging

I den digitale sykmeldingen trer det nå tydeligere fram for både arbeidstakeren og arbeidsgiveren hva den som sykmelder pasienten skriver om tilrettelegging på arbeidsplassen.

 

 

ER det noe du lurer på om ordningen med digital sykemelding – kontakt lønningskontoret via mail.