Innflytting Modumheimen byggetrinn 2

Fra nord - ny (2).jpgInformasjon i forbindelse med Furulund, og overflytting av beboere til Modumheimen, ref kommunestyrevedtak 8. desember 2017.

I henhold til vedtaket legges Furulund bofellesskap ned i sin nåværende form.

Ansatte flyttes til Modumheimen byggetrinn 2, som åpnes 1. juni 2019.

Beboere på nåværende Furulund kan da søke sykehjemsplass, eventuelt andre omsorgstilbud i vår kommune.

Hver beboer får en individuell behandling. Saksbehandlerenheten i Modum kommune vurderer hver enkelt søknad i forhold til funksjonsnivå og omsorgsbehov.

Flytteprosessen skal oppleves så skånsom som overhodet mulig. Familie og andre nære relasjoner blir tatt med i denne prosessen.

Modum kommune mottok 17. juni 2018 et tilsvar fra Fylkesmannen i Buskerud på bakgrunn av spørsmål om lovlighet av vedtaket.
Fylkesmannen uttrykker i sitt svar at de ikke har myndighet til å overprøve kommunestyrets beslutning.

Fylkesmannen påpeker at kommunen i prosessen må følge helse- og omsorgstjenesteloven.  Modum kommune har lagt opp en prosess der denne loven ligger til grunn.