Detaljreguleringsplaner til offentlig ettersyn

Frist for merknader er 20. juli for reguleringsplaner for Solhøi og Ekengården m.fl.