Hukommelessteam

Demensteamet i Modum har nå byttet navn til Hukommelesteam
Er du pårørende til en med demens eller er bekymret for om du selv er i ferd med å få demens,
kan du ta kontakt med oss mandager og onsdager 08.00-15.00 på tlf.  907 08 991

Demensteamet_400x300.jpg

Her møter du Sissel Solø eller Anne Stærkebye Pettersen.
De bistår fastlagen i utredning, og følger opp før og etter diagnose.

For spørsmål angående demens, kan du også ringe Nasjonalforeningens Demenslinje - 815 33 032.
Demenslinjen er betjent av helsepersonellmandag til fredag 09.00 til 15.00, og torsdager til kl. 18.00.

I tillegg til Hukommelsesteamet, har kommunen følgende
tilbud og tjenester til personer med demens:

Åpning av dagaktivitetstilbud for personer med demens  Dagaktivitetstilbud for personer med demens
Dette er åpent mandag, onsdag og fredag.  For mer info ring 32 77 89 44 eller 416 07 534blomsten solsikke  Fakta om demens
Demens er en paraplybetegnelse på sykdommer som rammer flere av hjernens funksjoner.
Sykdomsbildet varierer, men som oftest fører demens til dårlig hukommelse, problemer med språket, vanskeligheter med å orientere seg, problemer med å utføre daglige gjøremål, og endringer i personligheten.
Demens er en folkesykdom, og over 70 000 nordmenn har demens. Ettersom det blir stadig flere eldre i befolkningen, blir det også flere som får demens. 
Her kan du lese mer om demens.