Demensomsorg

blomsten solsikke

Demens er en paraplybetegnelse på sykdommer som rammer flere av hjernens funksjoner.
Sykdomsbildet varierer, men som oftest fører demens til dårlig hukommelse, problemer med språket, vanskeligheter med å orientere seg, problemer med å utføre daglige gjøremål, og endringer i personligheten.
 
Demens er en folkesykdom, og over 70 000 nordmenn har demens. Ettersom det blir stadig flere eldre i befolkningen, blir det også flere som får demens. 
Her kan du lese mer om demens.

Dersom du er pårørende til en med demens eller er bekymret for om du selv er i ferd med å få demens, kan du ta kontakt med Demensteamet i Modum på tlf.  907 08 991. 

Demenspersonale

 

For spørsmål angående demens, kan du også ringe
Nasjonalforeningens Demenslinje - 815 33 032.

Demenslinjen er betjent av helsepersonell
mandag til fredag 09.00 til 15.00, og torsdager til kl. 18.00.

 


I tillegg til Demensteamet, har kommunen følgende
tilbud og tjenester til personer med dÅpning av dagaktivitetstilbud for personer med demens  emens:

Dagaktivitetstilbud for personer med demens
Dette er åpent mandag, onsdag og fredag.
For mer info ring 32 77 89 44 eller 416 07 534

 

 

BotilbudFurulund bofellesskap er forbeholdt personer med demens.

SykehjemsplasserModumheimen sykehjem har 2 skjermete enheter for personer med demens.  


Demensforeningen
Her finner du hjemmesiden til Modum, Sigdal og Krødsherad demensforening.