(Deler av) Badeveien må stenges mandag

Omkjøring i uke 28, 29 og 30 

Arbeidet med Badeveien går nå inn i sluttfasen. Her kan du lse hvordan du som beboer/trafikant må forholde deg i de tre kommende ukene.
 

Uke 28 (fra mandag 9. juli)
løkkeveien.JPGDet viser seg at en liten del av Badeveien må stenges neste uke, altså fra mandag 9.juli. Dette strekningen mellom Hjortveien og Løkkeveien (ved bru over riksvei 35). Området som er stengt er markert med rødt på kart .
Dette skyldes arbeider på vann og avløpsledningene som går i veien. Det er ikke mulig å få kjøretøy forbi. Gående og syklende kan passere.
De som må ha tilgang vest for Løkkeveien (Modum Bad-siden) må kjøre via Skinstadveien . 
Følg fv 280, Krøderveien, til Hæhre og ta inn Skinstadveien.

 

 

Uke 29 og 30, (fra mandag 16.juli)
råen.JPGI denne perioden vil Badeveien være stengt Haraldsrudmoen- øst for Brunesveien. 
Årsaken til stenging her er arbeider på siste del av grunnarbeidene i Badeveien, med opparbeidelse av fortau.
Det vil være mulig for gående og syklister å passere arbeidsområdet.
De som må ha tilgang vest for stengingen må kjøre via Skinstadveien . Følg fv 280, Krøderveien, til Hæhre og ta inn Skinstadveien. Det kan altså ikke kjøres fra Vikersund å komme inn Brunesveien.
All omkjøring vil bli skiltet.


Det er all grunn til å beklage ulempene dette medfører.
Og det er all grunn til å glede seg til et flott resultat når arbeidet er ferdig!