Dagsenter

 Til forsiden Eldre

Et dagsenter er er et tilbud som inkluderer måltider, aktiviteter og sosialt fellesskap.

Alle trygedede og pensjonister i kommunen er velkommen til å bruke dagsentrene.

dagsenter sosial hygge  [ 1]  Dagsentra finnes på Modumheimen og Vikersund bo- og dagsenter.
Ring 32 77 89 16 (Modumheimen) eller 32 77 83 20 (VBD) for nærmere info.
 
Katfos aktivitetssenter har et mer omfattende aktivitetstilbud, da det i tillegg til hobbyrom og kantine også finnes treningsrom, musikkrom, samt snekker- og mekanisk verksted. Senteret er primært for voksne personer som har psykiske helseproblemer, men andre er også hjertelig velkommen.
Ring 32 78 03 74 for nærmere info.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens åpnet i november 2012, og er lokalisert på Modumheimen.