Daglig ros - et mantra for ny personalsjef Erla

...og støttes av hennes egen DAGLIROS

Daglig ros er så viktig. Det gir glede og løfter - både for dem som gir og får. Ofte fører det til belønninger som større arbeidsglede, begeistring, og trivsel i jobben, sier Erla Sverdrup (58), nyansatt personalsjef i Modum kommune.

Erla Sverdrup.JPGOg som et høyst kuriøst, men dog så «levende» bevis; på kontoret står kua DAGLIROS.
- Den rauter forøyd når noen gir den et vennskapelig klapp. Og løftes hodet på den, er det en godteskål med velfortjent sjokolade, ler blide Erla, som fikk den i gave i en tidligere jobb.
Fra ett av de fire hjørnekontorene i 7. etasje i rådhuset oppfordrer hun de 1200 ansatte i Modum kommune til å daglig ros oppover, nedover og til siden i systemet.
Ros fungerer bedre enn ris. Punktum.

- Se ikke bort fra at jeg tar DAGLIROS med på møter og i mine besøk ute i virksomhetene, sier Erla Sverdrup, kristiansunderen som nå har landet i Solbergelva etter noen år ha å ha vært på jobbturné i Nord-Norge.
Og for å ta en siste egenskap med DAGLIROS; hun gir beskjed dersom det slås i bordet. Da er det altså på tide å roe gemyttene rundt møtebordet.

Eierskap gir arbeidsglede
- Jeg håper å bidra til arbeidsglede. Eierskap til jobb og arbeidsoppgaver er så viktig. Motivasjonen må komme innenfra. De ansatte i Modum kommune skal glede seg til å gå til jobb. De gjør en så viktig oppgave overfor de vi er satt til å betjene, våre brukere og innbyggere. Nå har jeg rukket å være litt ute, og jeg er imponert over det engasjementet jeg ser- og ikke minst hører om. Dette må vi vare på og videreutvikle, sier 57-åringen, som har erfaring både som rådmann og helse- og omsorgssjef fra sine år i Nord-Norge.

- Det å få lov til å være med på prosesser, og å få sjansen til å utvikle seg i jobben sin. Det å bli hørt og sett er også viktig, sier Erla, som forteller at hun ble så inderlig glad da hun i jobbintervjuet fikk høre at i Modum kommune tenker man nærvær – ikke fravær.
- Det er akkurat dette jeg selv står for. Det å ha en god og sunn- og helsefremmende arbeidsplass er så veldig viktig, både for trivsel, arbeidsglede og stolthet til arbeidsoppgavene.

Endringssamfunn
- Ja, vi lever i et samfunn med store endringer. Da er det viktig å mestre dette - altså endringen i seg selv. Kompetanse, og dermed kompetanseutvikling er viktig. På samme tid er det min jobb å bidra til at de rette personene jobbe på riktig sted; det å utnyttes de ansattes egenskaper og kompetanse på en best mulig måte.
- Du har selv rukket å være kursdeltaker?
- Ja, rådmannens ledergruppe går et kurs i digitalisering og prosesser knytter rundt dette. Det er viktig at lederne er oppdatert på den digitale utviklingen.
- Dessuten har vi igangsatt et LEAN-prosjekt, et forbedringsprosjekt, der i første omgang Servicetorget og hjemmetjenesten er involvert. Dette går blant annet på å gjøre arbeidsoppgaver enklere, lurere og mer funksjonelt. Vi har alle noe å gå på, sier personalsjef Sverdrup.
(PS. For artikkelforfatterens regning: En Westad-leder fortalte om deres LEAS-arbeid. Der ble dette bildelagt med at de verktøyene som brukes oftest ligger i den øverste skuffen, slik at det ikke ble så mange tunge og tidsbrukende løft, og mer effektiv arbeidsprosess)

 

Lite kontor- store oppgaver
- Vi er en flott gjeng på fire personer i 7. etasje i rådhuset som koordinerer, støtter, utvikler og veileder. På mange måter blir vi et servicekontor for ansatte og ledere; et lite kontor med store oppgaver. Jeg skal etter beste evne forsøke å videreføre det gode arbeidet som har vært gjort tidligere, og samtidig bidra til å utvikle oss videre, avslutter Erla, på full fart til neste møte.