Dagaktivitet for personer med demens

Dagsenteret for hjemmeboende personer med demens åpnet i november 2012, og er lokalisert på Modumheimen.

Telefon: 32 77 89 44

Mobilnr.: 416 07 534

Post:  Modumheimen, Furulund 17, 3340 Åmot

Tilbudet er foreløpig åpent på mandager og onsdager.

demens kaffe  [ 1]Dagsenteret har som mål å bidra til økt livskvalitet hos brukerne gjennom individuelt tilrettelagte aktiviteter og sosialt samvær med andre i samme situasjon.

Vi serverer formiddagskaffe og middag under oppholdet.

Brukerne hentes på morgenen og kjøres hjem på ettermiddagen.

 
Transport krever vedtak fra kommunen.