Økonomiavdelingen ivaretar kommunens oppgaver i tilknytning til skatteoppkreving og  innfordring av kommunale krav.
Videre har avdelingen ansvar knyttet til kommunens budsjett, lønn og regnskap.
 

Generelle henvendelser 32 78 93 00
kommunekassen@modum.kommune.no

Skatteoppkrever 32 78 93 20 / -93 33
skatteoppkreveren@modum.kommune.no

Lønningsavdeling 911 43 132 (i tiden 10-14)
lonn@modum.kommune.no

Fakturamottak 32 78 93 00
fakturamottak@modum.kommune.no

Fakturaavdeling 32 78 93 00
fakturering@modum.kommune.no 
Send henvendelser som gjelder fakturaer utsendt fra Modum kommune, som  barnehage, SFO, helsetjenester, kommunale avgifter osv hit. Vi kan være behjelpelige med spørsmål om kopi av faktura, utsettelse av betaling, delebetaling, spørsmål rundt purring og inkasso, samt spørsmål eller saker som gjelder kommunale avgifter.
Spørsmål rundt det som blir fakturert må den enkelte etat kontaktes.
Ved saker som gjelder avtalegiro, efaktura eller Vipps må den bankforbindelsen som benyttes kontaktes.