Økonomiavdelingen ivaretar kommunens oppgaver i tilknytning til skatteoppkreving og  innfordring av kommunale krav.
Videre har avdelingen ansvar knyttet til kommunens budsjett, lønn og regnskap.

Generelle henvendelser 32 78 93 00
kommunekassen@modum.kommune.no

Skatteoppkrever 32 78 93 20 / -93 33
skatteoppkreveren@modum.kommune.no

Fakturamottak 32 78 93 00
fakturamottak@modum.kommune.no

Fakturaavdeling 32 78 93 00
fakturering@modum.kommune.no

Lønningsavdeling 911 43 132 (i tiden 10-14)
lonn@modum.kommune.no