Cathrine Volden.jpgCathrine Volden er ansatt som ny leder for NAV Midt-Buskerud. Dette etter å ha vikariert i samme stilling siden august måned.

 

 

NAV Midt-Buskerud er fortsatt en «ung» organisasjon, etter at NAV Sigdal, Krødsherad og Modum ble slått sammen til ett kontor i 2021.
Det synes Cathrine Volden er ekstra spennende.
–  Det betyr at vi fremdeles har en jobb å gjøre for å bygge en felles kultur internt, samtidig som vi videreutvikler oss som samfunnsaktør og samarbeidspartner eksternt, sier Volden.Vertskommunesamarbeidet gjør at de må tenke bredt og samarbeide med mange.–  Kommunene er ulike, men jeg opplever alle de tre kommunene våre som «på» for å få til godt samarbeid mellom NAV, andre kommunale instanser og arbeidsgivere for å løse utfordringsbildet med utenforskap og sosiale ulikheter, forklarer Volden.

Allsidig bakgrunn
Volden har en variert erfaring både i og utenfor NAV. Hun er utdannet lærer, og har jobbet i NAV siden 2009. Hun siden august vært konstituert leder for NAV Midt-Buskerud, og før det ledet hun NAV Lier i en periode.
– Jeg har jobbet på lokalkontor, regionskontor og i prosjekt opp mot direktoratet, så jeg kjenner mange sider av organisasjonen godt, forteller Volden.
Parallelt med arbeid på ulike nivåer i organisasjonen har hun tatt videreutdanninger innen veiledning og coaching, motivasjonspsykologi og en del masteremner i helsefremmende arbeid.

Fornøyd leder
Også helse- og sosialsjef Aase Kristin Andreassen i Modum kommune er svært fornøyd med ansettelsen.
– Cathrine Volden er en engasjert, faglig dyktig og nytenkende leder. Hun har på den korte tiden hun har vært konstituert gitt et svært godt inntrykk. Hun har god innsikt i NAV sine arbeidsområder, og bidrar med kompetanse inn i etatens overordnede planer, utfordringer og strategiarbeid, sier Andreassen.
Hun har store forventninger til NAV-lederen i Midt-Buskerud.
– Det er viktig at innbyggerperspektivet har fokus, men også at hun er en samlende leder som ser sine medarbeidere. Det at hun benytter deres kompetanse på en god måte, og at hun ivaretar vertskommuneoppgavene som ligger til stillingen, sier Andreassen.