Økonomi

Brukerveiledning eBudsjett 2016

Rådmannens budsjettforslag 2017 Økonomiplan

Budsjett 2017..jpgRådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett for Modum kommune for 2017 og økonomiplan for perioden 2017-2020.

Modum har innen noen områder en betydelig kostnadsvekst. Det er etablert flere barnehageplasser, omfanget av barnevernstiltak øker og vi har flere innvandrere.  Samtidig gir investeringer i nytt sykehjem betydelig økning i lånekostnader fra 2017.
Kommunens inntekter viser ikke tilsvarende vekst.
Økt flyktningetilskudd dekker de økte utgiftene vi har på dette området, mens omlegging av inntektssystemet gjør at Modum i 2017 får lavere vekst enn gjennomsnittskommunen i frie inntekter. Lave kraftpriser og endringer i skattlegging av kraftverk gir en betydelig svikt i kommunens eiendomsskatteinntekter.
Samlet betyr dette at det på flere områder er behov for innstramminger.

For 2016 ligger det an til et godt driftsresultat. Situasjonen for 2017 er som ventet betydelig strammere, og rådmannen har budsjettert med et netto driftsresultat på 10 millioner kroner.
Kommunen vil også i 2017 tilby god velferd for moingene.

Trykk her for å lese Rådmannens forslag til
Modum-budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020
(DOC) (PDF) (ODT)