Innflytting byggetrinn 2 Modumheimen

Oppdatert 25.10

Oppdatert 25.10
Det blir laget en politisk sak om hvordan benytte de 24 plassene, som behandles i
Hovedutvalg helse og sosial: 14. november og avgjøres endelig i kommunestyret 30 november.


___________

Fra 19.10

Før sommerferien 2018 vil neste byggetrinn på Modumheimen være ferdig, og 24 nye plasser blir klare til innflytting.  Det vil da være 96 plasser tilgjengelige på  sykehjemmet vårt. 

Situasjonen per 2017 er at vi ikke har venteliste på sykehjemsplasser. De fleste vil bo lengst mulig i eget hjem, eller klarer seg med andre av de kommunale tilbudene. 
Husbankens støtte utbetales etter hvert som plassene tas i bruk som sykehjemsplasser . Det er budsjettert med at de 24 plassene tas i bruk fra sommeren.

Det vil derfor bli nødvendig å flytte hele eller deler av enkeltavdelinger innen helse og omsorgsetaten. 

Med helt "nye" plasser, ville det også årlig ha kostet 15- 20 millioner kroner å drifte 24 nye plasser. Det er det verken økonomi til, eller behov for.

 

En arbeidsgruppe har utredet fordeler og ulemper med flere alternativer.
I denne gruppen har vært med virksomhetsledere og tillitsvalgte som representerer tjenestestedene.

 

En nærliggende løsning er å flytte virksomheten fra Furulund inn på 1. og 2. etasje i den ombygde delen, ved den opprinnelige sansehagen.  I så fall vil hele driften ved Furulund flyttes, både ansatte og beboere. Driften av stedet vil kunne foregå på samme måte som nå.
Det vil kunne gi beboere og ansatte gode fellesarealer, heis mellom etasjene, flotte kjøkken på hver avdeling , gode og kjente utearealer og ikke minst et helt nytt og moderne bygg.
Hver av de to etasjene i den nye delen blir enheter med 8 beboerrom.
Plassene vil bli av samme standard og bygges over samme lest som de 72 plassene i det nye bygget, som ble åpnet nå i september.

Beboerne på Furulund har en bemanning som er svært lik bemanningen inne på Modumheimen.  De siste årene har årlig 5-6 beboere på Furulund av ulike årsaker blitt flyttet inn på Modumheimen. Disse har ikke fått med seg bemanning.
Å flytte hele Furulund med både brukere og alle ansatte ansees som en god og forsvarlig løsning.