Bostøtte

Hva er bostøtte?

bostøtteBostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknader og har all kontakt med deg som søker.

Her i Modum har Husbankens kontaktperson kontorplass i Servicetorget i rådhuset.

Alle henvendelser til Servicetorget. Tlf. 32789300

Alle søknadskjemaer både på bostøtte og startlån ligger på husbanken.no. Her kan det søkes elektronisk, og alle som kan søke elektronisk oppfordres til å gjøre det.

Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Trykk på denne lenken for å finne ut mer:  www.husbanken.no/bostotte/hvem-kan-fa-bostotte/

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søk om bostøtte ved å følge denne lenken:  www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/

For de som ikke har mulighet til å søke digitalt, finnes det en alternativ løsning på egnet skjema på Husbankens nettside som kan printes ut og fylles ut for hånd.

NB! Papirsøknader skal du sende til Modum kommune, Servicetorget, Postboks 38, 3371 Vikersund

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

For å melde fra om endringer, følg denne lenken:  www.husbanken.no/bostotte/meld-fra-om-endringer/

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. 
Følg denne lenken for å klage på vedtaket: www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på http://www.husbanken.no/bostotte/
Du kan også henvende deg direkte til Servicetorget for å få hjelp og veiledning.