Borgerlig vielse i rådhuset

Rådhuset med flagg.jpgFra 1. januar 2018 overføres borgerlig vielse fra tingretten til kommunen. Da kan du gifte deg på rådhuset.

Å gifte seg i rådhuset er gratis.

Vigslene foregår hovedsakelig innenfor kommunens ordinære åpningstid. Vigsel kan også foregå på lørdager, men bør da avtales minst to måneder før.

Vigslene skjer i rådhuset eller i kulturhuset.

Vigsler kan skje på annet sted etter særskilt avtale.Ved vigsler utenom ordinær åpningstid og på annet sted enn rådhuset, kan kommunen kreve dekket eventuelle merkostnader

 

Før du/dere bestiller
Før ekteskapet kan inngås må vilkårene i ekteskapsloven prøves. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som kontrollerer at ekteskapsvilkårene er til stede.
Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Skjema og veiledning for bestilling av prøvingsattest

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder. Det er forutsatt i ekteskapsloven at prøvingsattesten er gyldig når brudeparet inngår ekteskap. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregistermyndigheten.

Send inn
Kommunen må ha den originale prøvingsattesten på papir. Det er derfor ikke mulig å sende den som vedlegg i e-post.

Send:
Original prøvingsattest
Kopi av legitimasjon for begge parter

Til adressen:
Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund

Du kan også levere dokumentene i en lukket konvolutt i Servicetorget på rådhuset.
Husk å merke konvolutten tydelig med ordet 'vigsel'.

Bestille vielse

Du bestiller borgerlig vielse ved å sende e-post til: vigsel@modum.kommune.no 

Da må du oppgi:

  • Kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer)
  • Ønsket tidspunkt for vielse
     

Bekreftelse

Etter at du/dere har sendt bestilling på e-post, tar vi kontakt for nærmere detaljer for vielsen.
Etter at vi har mottatt prøveattet og kopi av begges legitimasjon, vil du/dere motta en endelig bekreftelse på dato for vielsen.


Seremonien

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. 

Selve seremonien varer i 10–15 minutter

Brudeparet blir sammen med gjestene vist inn i vigselsrommet. Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vielsesmelding.

Eventuelle tekst eller musikkinnslag, samt pynting av lokalet, gjøres og bekostes av brudeparet.

I etterkant av seremonien utsteder kommunen en midlertidig vielsesattest til brudeparet.
Endelig vielsesattest vil bli ettersendt fra folkeregistermyndigheten.

 

Språk
Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk.

 

Vigselsmyndighet
I Modum kommune er det følgenvigsel .JPGde personer som har myndighet til å foreta borgerlig vigsel:
Ståle Versland (ordfører)
Ole Martin Kristiansen (varaordfører)
Anne Bjørg Aspheim (etatsjef Sentraladministrasjonen)