booståpning1.jpgEtter å ha forsket i to år, er nå EU-prosjektet Boost  i ferd med å bli en del av skolehverdagen i Modum-skolene. Vi skal ikke mindre enn være med på sette standard for skoler i hele Europa for å øke den mentale motstandskraften og å gi elever verktøy for bedre livsmesring.
Tirsdag var over 200 lærere fra Modum-skolene, samt flere andre gode pedagoger og gode folk, på Kick-off på Tyrifjord hotell.

- En unik sjanse. Det er stort å få være med på dette, og det vi utvilsomt gagne våre elever og lærere, sa Boost-koordinator for Modum-skolene, Sveinung Langnes Løvik.
Vi snakker om et  svært prestisjetungt prosjekt i EU-regi til 3,5 millioner euro, der a-laget av forskere og skolefolk fra blant annet Portugal, Polen, Belgia og Modum (eller Norge om du vil) skal jobbe med standarder der resultatet i årene som kommer er tenkt brukt på alle elever i hele Europa.

- Mye forskning er allerede gjort. Nå skal denne sammenlignes med eksisterende kunnskap og erfaringer fra dyktige lærere og skolefolk. Totalen blir en anbefalt modell; en Boost-modell der mental motstandskraft og livsmestring blir essensielt i fremtidens undervisning, sa Løvik.
I Modum er Vikersund, Sysle og Enger "objekter" for implementering, mens Buskerud og Stalsberg blir såkalte referanseskoler.

- Det var rådmann Aud Norunn Strand som åpnet kick-offet.
Hun påpekte at det nettopp er "barn og unge" som er det viktigste satsingsområdet i Modum kommune, og uttrykte stor tilfredshet og glede med at Modum-skolene og Modum kommune er så sentrale i å være med på å utvikle fremtidens skole.
- Det er svært viktig å gi de unge en god start på livet, og Boost står definitivt høyt på skrytelista vår, sa hun.

Kick-offets trekkplaseter var utvilsomt dog Jan Spurkeland, landets kanskje fremste på dette med relasjonskomptetanse.
Blant svært mange kloke ord i løpet av to-tre klokketimer sa han:
- Skal du ha et godt liv, må du ha gode relasjoner til dem du har rundt deg i hverdagen. Har du det, er det et viktig element i det som kalles livsmestring.
boost jan spurkeland.JPG