Boliger med bemanning

Bolig som er tilrettelagt for personer med behov for bistand til hverdagslige gjøremål.

Badeveien bofellesskap

Badeveien bofellesskap holder til på Tomtebo og er en del av Tun funksjonshemmede. Vi yter tjenester til unike mennesker med ulike diagnoser og bistandsbehov med hovedmål om å skape et godt liv med best mulig livskvalitet for tjenestemottakerne.

Besøksadresse: Tomtebo, 3370 Vikersund • Telefon: 32784470

Ekornstua avlastningshjem og bolig

Ekornstua er en del av Tun funksjonshemmede og gir per i dag avlastningstilbud til familier med barn, samt et botilbud for yngre brukere. Våre brukere har ulike funksjonshemminger og ulike utfordringer i hverdagen og vi på Ekornstua jobber for at alle skal ha et  godt opphold hos oss.

Geithus bo- og dagsenter

Geithus bo- og dagsenter er tilrettelagt for mennesker med ulike utfordringer i forhold til dagligdagse gjøremål, og som har behov for forutsigbarhet og trygge rammer i hverdagen. Gjennom ulike aktivitetstilbud vektlegger Geithus bo- og dagsenter en aktiv brukerrolle i hverdagen. Målet er å fremme følelsen av mestring, selvstendighet og økt livskvalitet.

Se informasjonsbrosjyre her

Geithusberga bofellesskap

Geithusberga bofellesskap er et bofellesskap for mennesker med psykiske helseproblemer. Det er 12 leiligheter i bofellesskapet. Vi tilbyr botrening og sosial trening i samhandling med beboerne. Målet er å fremme den enkeltes vei mot bedring og mestring av egen livssituasjon ved å skape støtte, struktur og forutsigbarhet. Det samarbeides med beboerne om forskjellige dagtilbud som passer for den enkelte.

Se informasjonsbrosjyre her

Skolegata bofellesskap

Skolegata bofellesskap er en del av Tun funksjonshemmede. Våre lokaler ligger sentralt til i Vikersund i Modum, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter. Vi yter tjenester til unike mennesker med ulike diagnoser og bistandsbehov. Vårt hovedmål er å skape et godt liv med best mulig livskvalitet for våre tjenestemottakerne. Skolegata har engasjert medarbeider som vil være med på å utvikle et godt faglig miljø til beste for våre beboere.

Skolegata bofellesskap har telefonnummer 32787864

Stadionveien bofellesskap

Stadionveien bofellesskap er en del av Tun funksjonshemmede. Våre lokaler ligger sentralt til i Åmot i Modum, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter. Vi yter tjenester til unike mennesker med ulike diagnoser og bistandsbehov. Vårt hovedmål er å skape et godt liv med best mulig livskvalitet for våre tjenestemottakerne. Stadionveien har engasjert medarbeider som vil være med på å utvikle et godt faglig miljø til beste for våre beboere.

Stadionveien er også base for Ambulerende tjenester, en tjeneste som yter praktisk bistand og opplæring i hele kommunen for tjenestemottakere som bor for seg selv.

Adresse: Stadionveien 11, 3340 Åmot • Telefon: 46895314

Vikersund bo- og dagsenter

Vikersund bo- og dagsenter har 44 leiligheter fordelt på tre ulike avdelinger. Avd C/D: for beboere med behov for en del bistand. Avd E:  tilpasset yngre funksjonshemmede brukere. Avd F: for beboere med behov for litt bistand. Det er også 6 kortids/avlastningsrom. De som bor her regnes som hjemmeboende og betaler husleie. De fleste spiser måltidene sine på felles kjøkken/kantine.

Se informasjonsbrosjyre her