Midt-Buskerud bibliotek Modum har inngått et samarbeid med Modum Frivilligsentral.
Dette går ut på at biblioteket 1 gang pr. mnd plukker ut bøker, låner ut og pakker disse ned, mens frivillige fra Frivilligsentralen henter poser/esker med bøker, og kjører disse rundt til de som har bestilt dem, og henter bøkene inn igjen. Har du ønsker om spesielle bøker, kan du ringe biblioteket på 32789423.

Har du lyst til å bli med på denne ordningen, kontakt Midt-Buskerud bibliotek Modum tlf. 32789423 eller Modum Frivilligsentral tlf. 95174474, slik at du får meldt deg på og vi får høre litt hva du liker å lese. Det er gratis å motta bøker, men du må være bosatt i Modum kommune for å kunne delta.

Med hilsen Midt-Buskerud bibliotek Modum