Bør du måke hustaket?

Finn rådene her

tak snø.JPGModum kommune har mottatt flere spørsmål om det er nødvendig å begynne å fjerne snø fra tak nå. Mange lurer på hvor tung snøen er på taket nå. Teknisk etat har målt snølasten på fire ulike steder på tak i kommunen.

Målinger foretatt 12.februar 
Sysle skole: 127,5 kilio pr kvadratmeter
Vikersund skole: 127,5 kilio pr kvadratmeter
Stalsberg skole: 139,0 kilo pr kvadratmeter
Modumheimen: 168 kilo pr kvavdratmeter

Vekten kan selvfølgelig være større hvis snøen har fonnet seg. Råd om hvor mye et tak tåler og råd om måking av tak ligger ute på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet, Trykk her for å komme dirkte til siden. 

Teknisk etat vil foreta nye målinger av snølast hvis det kommer betydelig mer snø framover. Mildvær vil føre til at noe snø vil smelte og renne av takkene. Vekten vil dermed gå ned.
Arbeid på tak er farlig og krever sikringstiltak for den som skal gjøre jobben.
Fall kan føre til alvorlig personskade og arbeid på tak bør derfor unngås så langt som mulig.