"Bestill" søppelbilen hyppigere på sommerstid

søppel.JPG
Hver enkelt husstand kan nå velge om avfallet skal hentes med samme frekvens gjennom hele året, eller om de ønsker å bestille renovasjonsbilen til å komme hjem til seg dobbelt så ofte i sommermånedene.

Det legges altså opp til mulighet for individuelle løsninger.

Les brosjyren fra renovasjonsselskapet RfD her