Beredskap - ditt og kommunens ansvar

Kommunens beredskapsarbeid

Kommunen må være forberedt på å takle uvanlige situasjoner, og stille ressurser til disposisjon slik at konsekvensene av uønskede hendelser blir minst mulig. Arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i Modum kommune gjøres både på overordnet nivå og i alle etater.

Modum kommune har følgende overordnede mål for samfunnssikkerhet og beredskap:

 • Modum kommune skal oppleves som en trygg kommune å oppholde seg i for innbyggere og besøkende.
 • Modum kommune skal til enhver tid ha kjennskap til forhold i og utenfor kommunen som medfører risiko for liv/helse, miljø og materielle verdier.
 • Modum kommune skal ha en beredskap som er i stand til å håndtere de hendelser og krisesituasjoner som kan inntreffe.

Kommunen har en overordnet beredskapsplan som, sammen med fagplaner for beredskap, utgjør kommunens totale beredskapsplanverk.

Kriseledelsen består av sentrale personer i kommunens ledelse og etater/sektorer. Kriseledelsens skal lede, koordinere og prioritere all kommunal innsats når en krise oppstår.  Kriseledelsen er også bindeleddet mellom kommunen, fylkesmannen, politiet og andre myndigheter.

Egenberedskap

Tenk egenberedskap. Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Les mer om hvordan du bør forberede deg her. 

Du har et eget ansvar. Beredskap er ikke bare en kommunal oppgave. Hver og en av oss har et ansvar for egen sikkerhet og beredskap. Det er viktig at hver og en av oss tenker gjennom hva som kan skje og hvor godt du selv er rustet til å møte uønskede hendelser. Det kan f.eks skje at strømmen blir borte og du ikke får hjelp så raskt du ønsker. Da må du kunne ta være på deg selv og dine. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer alle til å tenke gjennom hva en gjør dersom en må klare seg selv i minst tre dager.  Les mer her 

Jodtabletter ved atomulykker.  Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Les mer her

Har du husket på dette?

 

 • I  tilfelle langvarig strømutfall er det smart alltid å ha liggende stearinlys, fyrtøy, lommelykter, friske batterier mv. lett tilgjengelig i boden, eller i en egen "beredskapsskuff". Har jeg / vi det på plass?
 • Har du sikret deg med alternativ oppvarming? Dersom du ikke har mulighet for vedfyring bør du skaffe deg en gassovn (husk også gass).
 • Sørg for å topplade mobiltelefoner / nettbrett mens du fortsatt har strøm. Har du nødladere så pass på at også disse er fulle / operative.
 • Ha en batteriradio tilgjengelig.
 • Ved utfall av strøm og / eller telenett, så husk på naboene dine. Sjekk at de har det greit.
 • Sikre deg og dine med drikkevann for minst et døgn. Hver person trenger rundt 2 liter væske per døgn. Vann fra usikker kilde må kokes før det kan drikkes!
 • Ta også vare på brukt vann. Kan brukes til toalettet.
 • Boksmat har tilnærmet ubegrenset holdbarhet, og kan sammen med tørrmat oppbevares lenge uten å bli ubrukelig. Det er smart å ha et lite lager med hermetikk og tørrmat i boden – men husk å bytte ut lageret med jevne mellomrom.
 • Sørg for å ha gassbluss og gass tilgjengelig, til matlaging og eventuell vannkoking.
 • Har du førstehjelpsutstyr på plass?
 • Sørg også for å ha noe kontanter tilgjengelig.

Og hva med utendørs?

 • Er båten skikkelig fortøyd / sikret mot velt?
 • Er trampolinen i hagen, utemøblene eller andre løse gjenstander tilstrekkelig sikret?
 • Er takrennene renset?

Og hvordan står det til med førstehjelpskunnskapene? Lær deg førstehjelp, og repeter jevnlig!