Økt smitte vil en tid fremover påvirke muligheten til vanlig organisering og drift av legekontorene.
En må påregne smitte også blant leger og legesekretærer.
Ved Fjordbyen Legesenter i Vikersund er 3 av 5 leger nå i isolasjon
 
Det vil kunne bli nødvendig å endre organisering og drift på legekontorene i 2-3 uker fremover:
1. Avtalte fysiske konsultasjonstimer for det som kan vente – det må vente, og vil bli endret.
2 .Mest mulig oppfølging vil bli på tlf eller videokonsultasjon. Leger vil kunne jobbe noe fra hjemmekontor
3 Dersom legekontor ikke mestrer å holde fysisk oppe med lege til stede, vil man søke å avtale kollegial fraværsdekning.
 
Fordi tiltaksbyrden nå er større enn sykdomsbyrden forventer vi ytterligere lettelser i nasjonale tiltak på pressekonferanse i morgen. Det kan gi ytterligere økt smitte.
Heldigvis er det god vaksinasjonsdekning, og de aller fleste får kun lette til moderate symptomer.
- En behøver da ikke nødvendigvis legeppfølging, men kan se an - og heller kontakte hjelp dersom man opplever tydelige symptomer og allmennpåvirkning, sier kommuneoverlege Pål Steiran.